Đợt lây nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4/2021 được ghi nhận trong cả nước

Ghi nhận hôm nay

0

Tổng số ca nhiễm

0

Chỉ số thống kê dịch Covid-19 kể từ năm 2020 đến nay

Thông số dưới đây bao gồm tất cả các ca nhiễm ghi nhận trong nước và nhập cảnh

Ca nhiễm

0

Đang điều trị

0

Hồi phục

0

Tử vong

0

Thông tin phân bố Vaccine trong cả nước (nguồn: Bộ Y Tế)
(Mỗi ống Vaccine gồm có 10 liều và 2 liều dự phòng)

Vaccine toàn quốc

0

Vaccine đã phân bổ

0

Số người đã tiêm

0

Số người đăng ký

0

  Bản đồ vùng dịch
  Bản đồ Vaccine
   Tỉnh thành
   Hôm nay
   Tổng số ca
   Ca theo ngày
   % / cả nước
    Dòng sự kiện